PCW spienione i twarde


PCW (polichlorek winylu) jest tworzywem polimerowym, które wykorzystuje się do wyrobu półproduktów oraz gotowych produktów. Nieplastyfikowany polichlorek winylu jest punktem wyjścia do produkcji płyt PCV wytwarzanych przy zastosowaniu jednej z dwóch technologii. Wykorzystując technologię ekstruzji można uzyskać płyty PCW spienione lub płyty PCW twarde (lite), natomiast za pomocą ko-ekstruzji uzyskuje się płyty PCW spienione z utwardzoną powierzchnią.

PCV czy PVC?

Warto wspomnieć, że wielokrotnie można usłyszeć niewłaściwą nazwę tego tworzywa, a mianowicie PCV. W rzeczywistości poprawną formą jest PCW, od polskiego polichlorek winylu, a także PVC, od angielskiego polyvinylchloride. Skrót PCV prawdopodobnie powstał jako połączenie formy polskiej i angielskiej i... tak już, niestety, zostało.

PVC — tworzywo z wieloma zaletami

Do zalet PVC należą m.in. wysoka odporność chemiczna i mechaniczna, odporność na działanie warunków atmosferycznych (oprócz dużego nasłonecznienia), a także własności samogasnące, które zwiększają bezpieczeństwo stosowania tego materiału. Ponadto tworzywo to można poddawać obróbce mechanicznej i termicznej, a także barwić oraz zadrukowywać. W dobie daleko idącej dbałości o środowisko naturalne niewątpliwą korzyścią jest możliwość poddania PCV procesowi recyklingu.

PVC — szerokie zastosowanie materiału

Liczne zalety płyt z PCW sprawiają, że tworzywo to jest szeroko wykorzystywane w wielu branżach. Płyty PCW twarde znajdują zastosowanie przy produkcji m.in. szyldów i plansz reklamowych, liter i konstrukcji przestrzennych w reklamie wizualnej, tablic informacyjnych, ale też w inżynierii elektrycznej (np. do budowy szaf sterowniczych i licznikowych oraz kanałów kablowych) oraz sektorze budowlanym (np. zabudowa sklepów, ścianki działowe, okładziny ścienne).