Polityka Prywatności z dnia 13.07.2020 roku dla sklepu internetowego tuplex.pl

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.tuplex.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://tuplex.pl/regulamin-sklepu-internetowego
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.tuplex.pl, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający – Tuplex TD sp. z o.o. (dawniej Tuplex TD sp. z o.o. sp. k.) z siedzibą w Warszawie ul. Ks. Ziemowita 19, 03-778 Warszawa.

II. Do jakich celów zbieramy dane?

Klient może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem w celu złożenia i realizacji Zamówienia  niezbędne jest podanie określonych informacji, w tym danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednakże brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedający zbiera a następujące dane Klientów: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 3. Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 4. Rejestracja Konta wymaga od Klienta podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 5. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

B. Przetwarzanie w celu realizacji usługi newsletter

Klient może wyrazić odrębną i dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach (newsletter). W celu realizacji usługi newsletter Klient podaje adres poczty elektronicznej. Klient może wycofać zgodę w dokolnym momencie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Klienta, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią. Sprzedawca może powierzyć przesyłanie newsletter innemu podmiotowi.

C. Przetwarzanie w celu marketingowym

W stosunku do Klientów, którzy dokonali zakupu, Sprzedawca może realizować marketing bezpośredni własnych produktów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw na takie działania przekazując Sprzedawcy informację mailowo lub telefonicznie lub poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Klienta, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

D. Przetwarzanie w celach kontaktowych

W stosunku do Klientów, którzy dokonali złożyli zapytanie dotyczące naszych produktów i usług przez dostępny formularz kontaktowy (np. przy danym produkcie lub zakładce Kontakt), Sprzedawca może ich użyć aby ) zapewnić odpowiednią obsługą Klienta i udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Zaprzestanie komunikacji z Klientem lub potencjalnym klientem nie będzie kontynuowane, jeżeli Klient usunie swoje konto.

E. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Becon.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego www.tuplex.pl.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.: a) podnoszenie jakości Usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, c) tworzenie statystyk oglądalności, d) śledzenie preferencji Klienta, e) utrzymywania sesji zalogowanego Klienta f) otrzymywanie notyfikacji na żądanie Klienta
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta. 
  2.3. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta. 
  2.4. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  2.5. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
  2.6. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. 
 3. Google Analytics, o którym mowa w  pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
  3.2. Web Beacon, o którym mowa w E pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
  3.3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

III. Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez Klienta będą służyły do:
  a) zapewnienia stosownej obsługi Klienta,
  b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,
  c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
  d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
  f) prowadzenia działań marketingowych.
 2. Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Klienta w celu skorzystania z Infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, udostępnia dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są udostępniane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim, z którymi Klient zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
 3. Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar w sytuacjach określonych prawem może udostępnić dane Użytkownika organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych w pkt. II.E, powyżej.
 5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy lub Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 6. Sprzedawca może gromadzić  adresy IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klienta.
 8. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. W każdym czasie Klient ma prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Klient może realizować również wszelkie inne prawa jakie posiada na mocy obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania w wykreślonym prawem zakresie oraz prawo przenoszenia części Twoich danych do innych pomiotów. Klient ma również prawo do sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, jak również w wypadku, gdy udzielił zgody, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy Sprzedawca może wykazać, że jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych. Jeśli Klient zamierza skorzystać ze swoich praw, wszystko co musi zrobić to przesłać informację pod adres iod@tuplex.pl lub dokonać stosownej czynności w koncie Klienta.
 2. Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia danego Zamówienia albo wykonania opartej na tym Zamówieniu Umowy Sprzedaży, w tym wystawienia dokumentu księgowego, rozliczeniowego albo transportowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedający oraz podmioty trzecie stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych , w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o nieuprawnionym korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Komunikacja pomiędzy Sprzedającym a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów oferowanych przez albo pochodzących od podmiotów innych niż Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego (np. reklamy, informacje i prezentacje, pochodzące od osób trzecich).
 2. Sprzedający nie odpowiada za zachowania Użytkowników, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.


VII. Kontakt

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Klienta. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Klienta (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta). Klienci będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności i równocześnie nie zażądają usunięcia ich danych prowadzonego przez Sprzedającego zbioru danych. Zmiana Polityki Prywatności nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.