PCW spienione i twarde

Płyty PCW wytwarzane są z tworzywa polimerowego - polichlorku winylu nieplastifikowanego, który wykazuje wysoką odporność chemiczną (nie jest kompatybilny z acetonem, ketonami, eterami, estrami oraz węglowodorami aromatycznymi i chlorowanymi) i mechaniczną oraz właściwości samogasnące. Jest on odporny na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych (poza silną ekspozycją na promienie słoneczne). Bez większych problemów poddaje się obróbce mechanicznej i termicznej, barwieniu i zadrukowywaniu. Posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne i nie absorbuje wody. Polichlorek winylu jest tworzywem sztucznym, które poddaje się recyklingowi.

Polichlorek winylu PCW wykorzystuje się do wyrobu produktów gotowych lub półproduktów, w tym w postaci arkuszy. Płyty PCW produkowane są przede wszystkim przy zastosowaniu technologii ekstruzji: płyty PCW spienione bądź płyty PCW twarde/lite oraz ko-ekstruzji: płyty PCW spienione z utwardzoną powierzchnią, co ma wpływ na ich właściwości techniczne i docelowe zastosowanie. Płyty z polichlorku winylu mogą być wytwarzane w postaci przezroczystej, półprzezroczystej i nieprzezroczystej oraz barwione w masie.

Realizacje

z użyciem PCW