Kompozyt aluminiowy z rdzeniem FR z polietylenu niskiej gęstości z dodatkiem uniepalniaczy