Kompozyt aluminiowy z rdzeniem PE z polietylenu niskiej gęstości