Podkonstrukcja Tubracket

Konstrukcję wsporczą stanowią konsole aluminiowe Tubracket BLN X/BMN X oraz profilealuminiowe Tubracket L/T PROFILE wykonane ze stopu aluminiowego EN AW 6060 T6/T66. Rozróżniamy dwa typy konsoli:

Tubracket BLN X

  • Konsola duża służy do przenoszenia obciążeń powstałych od ciężaru własnego podkonstrukcji i płyt oraz parcia i ssania wiatru

Tubracket BMN X

  • Konsola mała służy do przenoszenia obciążeń powstałych od parcia i ssania wiatru. Zapewnia również punkty ślizgowe umożliwiające wydłużanie profili na skutek rozszerzalności termicznej.

System Tubracket umożliwia szybkie i łatwe niwelowanie odchyłek powstałych w wyniku nierówności podłoża.

Każda konsola ma możliwość regulacji w zakresie 30mm. W zależności od grubości izolacji stosujemy konsole o zróżnicowanym wysięgu od 60-240mm co 20mm. System posiada również podkładki Tubracket PVC i taśmy Tubracket PES które mogą byś stosowane jako termoizolatory redukujące mostki termiczne.

W odpowiedzi na zwiększające się wymogi w zakresie izolacyjności termicznej budynków, wprowadziliśmy do naszej oferty konsole ze stali nierdzewnej oraz konsole pasywne.