Produkty biodegradowalne

Są to polimery najczęściej otrzymywane ze źródeł odnawialnych (trzcina cukrowa, kukurydza itp.), które po okresie użytkowania - składowane w środowisku naturalnym - są rozkładane przez mikroorganizmy (bakterie i grzyby) na: dwutlenek węgla, metan, wodę, biomasę i materiały nieorganiczne.

Produkty biodegradowalne w ofercie Tuplex:

  • Folie PET arkuszowe, na bazie trzciny cukrowej
  • Vibers - płyty do formowania wykonane w pełni z biodegradowalnego tworzywa