Produkty łatwe do recyklingu

Zasadniczo wszystkie produkty wykonane z jednolitych tworzyw sztucznych mogą być dość łatwo poddane recyklingowi – w momencie, kiedy dostarczymy je do zakładu producenta.

Natomiast jako materiały łatwe do recyklingu należy przyjąć te, dla których jest zorganizowana powszechnie dostępna sieć odbioru, sortowania oraz przetwarzania. Do takich materiałów można zaliczyć poliolefiny: polietylen PE oraz polipropylen PP oraz poliester PET.

Dla recyklingu pozostałych tworzyw dedykowane są wyspecjalizowane firmy.

Materiały łatwe do recyklingu w ofercie Tuplex:

Płyty PE, Płyty PP, Folie trwade PET (wszystkie), Folie twarde PP, Płyty PMMA