Produkty z zawartością surowców z recyklingu

Płyty i folie, do produkcji których wykorzystano w części lub w całości surowce pochodzące z recyklingu. Stosowanie takich rozwiązań jest coraz częściej wymagane przepisami.

Produkty z zawartością surowców z recyklingu w ofercie Tuplex:

Polipropylen kanalikowy, płyty PP o strukturze plastra miodu, folie twarde R-PET w roli, folie twarde PPP w arkuszu, folie twarde APET w arkuszu (do 40% recycklatu w warstwie wew.), folie twarde GAG w arkuszu (do 40% recycklatu w warstwie wew.), płyty PE 300 – z surowca z recyklingu, płyty PE 1000- z surowca z recyklingu, płyty PE 500 z surowca z recyklingu (kolor czarny), płyty PCW twarde z surowca z recyklingu (kolor szary), płyty PCW spienione z rdzeniem z recyklingu (Coplast AS, Coplast ASX), ABS z udziałem do 100% surowca z recyklingu, HIPS z udziałem do 100% surowca z recyklingu, Płyty PC lite czarne z surowca z recyklingu, Płyty PET i PETG, Płyty PMMA-R - Policril