TUECO – tworzywa przyjazne środowisku!

Tworzywa sztuczne – fakty i mity

Wszelkie rozważania na temat plastiku i jego wpływu na środowisko warto zacząć od potwierdzenia dwóch kluczowych faktów – nasze codzienne życie jest niemal nierozerwalnie związane z tworzywami sztucznymi, potocznie nazywanymi plastikiem, a same tworzywa nie są tak groźne i niebezpieczne, jak to jest przedstawiane.

Ze względu na swoje doskonałe właściwości materiały te często stają się niezastąpionym rozwiązaniem w wielu dziedzinach życia. Trudno sobie np. wyobrazić wnętrze samochodu bez tworzyw sztucznych. Podobnie jak zadaszeń basenów, szklarni, urządzeń elektronicznych, zabawek i wielu innych otaczających nas rzeczy użytku codziennego. Większość obaw dotyczących plastiku wiąże się trwałością tego tworzywa, a największym problemem w rzeczywistości jest niekontrolowane wprowadzanie plastiku do środowiska naturalnego.

Zastosowania jednorazowe – przyczyna negatywnej oceny plastiku

Szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są zastosowania jednorazowe. Torebki foliowe, butelki, pudełka, itp. rzeczywiście mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, a z powodzeniem można zastąpić je naturalnymi odpowiednikami.

Ale jest szereg bardzo ważnych zastosowań, przede wszystkim tych ratujących życie, gdzie ze względu na bezpieczeństwo, nie ma dla tworzyw sztucznych alternatywy. Mowa tu m.in. o strzykawkach jednorazowych, blistrach do leków, nie wspominając już o wielu innych zastosowaniach w medycynie, takich jak protezy, sprzęt medyczny, itp.

Dlaczego TUECO, czyli nie taki plastik straszny

Obecnie niemal każdego dnia spotykamy się z coraz szerzej zakrojonymi działaniami dotyczącymi ekologii. Równie często mamy jednak do czynienia także z tzw. „eko-propagandą”. Nie mając wystarczająco łatwo dostępnych informacji, trudno ocenić, czy nośne hasła odnoszące się do tworzyw sztucznych i ich niekorzystnego wpływu na środowisko są prawdą, czy tylko celową próbą ich zdyskredytowania. Aby móc rzetelnie odpowiedzieć na te wątpliwości, kluczową kwestią staje się uporządkowanie wiedzy dotyczącej rozsądnego, świadomego korzystania z tworzyw sztucznych, a przede wszystkim wyjaśnienia kwestii tak szeroko komunikowanej szkodliwości tworzyw sztucznych.

Możliwość przetwarzania tworzyw sztucznych to nie mit

Kluczem do sukcesu jest świadome użycie tworzyw oraz odpowiedzialne gospodarowanie odpadami z plastiku. Znakomita większość z nich nadaje się do nawet wielokrotnego przetwarzania i użycia. Najbardziej popularne tworzywa – PET (poliestry), PE (polietylen) oraz PP (polipropylen) – można z łatwością poddać procesowi recyklingu i po przetworzeniu ponownie je użyć. Co więcej, także powszechnie wykorzystywane PCW (polichlorek winylu) oraz PS (polistyren), które znajdują wiele zastosowań, również mogą zostać odzyskane i użyte ponownie. Faktem jest, że jak na razie niewiele krajów posiada zorganizowaną sieć recyklingu PVC, a jeżeli już, to dotyczy to głównie branży budowlanej.

TUECO – szereg korzyści dla środowiska i nie tylko

W naszych obszarach biznesu branżami, w których najszybciej można wdrożyć rozwiązania pozwalające ograniczyć ilość używanych tworzyw, w szczególności ich wielokrotnego użycia, są reklama i produkcja opakowań. Dlatego też stworzyliśmy nową ofertę TUECO, którą reprezentuje -kilka nowych kategorii produktów.

Dzięki nim możemy:

  • korzystać z tworzyw pochodzących z polimerów pozyskiwanych ze źródeł naturalnych (odnawialnych), które podlegają biodegradacji;
  • zwiększać udział materiałów pochodzących z recyklingu w produktach;
  • zastępować dotychczasowe rozwiązania materiałami, które można w bardzo łatwy sposób poddać recyklingowi;
  • oferować produkty bez zawartości PCW.

Oferta TUECO w Tuplex

Pozostając odpowiedzialnym dystrybutorem tworzyw sztucznych, wzbogacamy gamę produktową Tuplex o produkty, które w zamyśle mają w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Oferta ta, dostępna w ramach gamy TUECO, będzie stopniowo rozwijana i sukcesywnie rozbudowywana. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości produkty z rodziny TUECO będą stanowiły istotny wolumen dostarczanych do Państwa rozwiązań. Ufamy również, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem szczególnie tych klientów, którzy prowadzą sprzedaż w krajach Europy, gdzie świadomość ekologiczna, a przede wszystkim regulacje prawne, zaczynają wymuszać stosowanie materiałów z powyższych kategorii.

Dlatego już teraz bądźmy na to gotowi.

Produkty Tueco