zasady 3R czyli Reduce, Reuse, Recycle

Współczesny świat nie może istnieć bez tworzyw sztucznych. W wielu dziedzinach życia materiały te stały się niezastąpione, a wykonane z nich elementy korzystnie wpływają na nasze bezpieczeństwo lub wręcz ratują nasze życie. Najlepszym tego przykładem są np. medycyna i transport. I chociaż wbrew powszechnej opinii tworzywa sztuczne pozostają mniej problematyczne niż nam się wydaje, to z racji tego, że tak jak w każdej dziedzinie życie nadmiar i przesada są niekorzystne, kluczową kwestią jest świadome używanie plastiku i bazowanie na wiarygodnych informacjach, a nie poddawanie się nieuzasadnionemu negowaniu plastiku.

Jednym ze sposobów, który pozwoliłby ograniczyć niekontrolowane i nieustannie zwiększające się zużycie plastiku, miała być polityka SUP (Single Use Plastics), czyli odchodzenia od użycia jednorazowych toreb plastikowych. Ale większość ludzi nie była i, niestety, wciąż nie jest gotowa na tak drastyczną zmianę swoich przyzwyczajeń. W efekcie, pomimo świadomości, że tworzywa sztuczne trafiające do środowiska w niekontrolowany sposób mają negatywny wpływ na nas i szereg przyszłych pokoleń, każdego dnia zużywa się miliony toreb jednorazowych.

Mając na uwadze dbałość o środowisko i chcąc zapewnić ludziom oczekiwany poziom wygody, w Europie już od pewnego czasu większą wagę w zakresie ograniczenia nadmiernego stosowania plastiku przywiązuje się do filozofii 3R — Reduce, Reuse, Recycle. Zgodnie z tymi trzema prostymi zasadami teraz kluczową kwestią staje się ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych, dążenie do ich ponownego wykorzystania, a gdy to już nie będzie możliwe, ponownego ich przetworzenia. Tym bardziej dlatego, na czoło działań proekologicznych wysuwa się także dostęp i użycie tworzyw sztucznych, które już w zamyśle opracowywane są tak, aby można było je przetworzyć, a tym samym miały znikomy wpływ na środowisko naturalne.

Zasady 3R — proste i skuteczne

Zasada 3R, tj. wspomniane wyżej „Reduce, Reuse, Recycle”, współgra z tzw. hierarchią odpadów, czyli całym szeregiem działań, które umożliwiają ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, czy to poprzez ograniczenie ich zużycia, czy też dążenie do uzyskania jak najmniejszego śladu węglowego. Na szczególną uwagę wśród tych 3R zasługuje ostatnie „R”, czyli recykling. I tu z pomocą przychodzą m.in. produkty z rodziny TUECO, na które oprócz produktów z zawartością surowców z recyklingu oraz produktów łatwych do recyklingu znajduje się szereg produktów biodegradowalnych. Wszystkie te tworzywa sztuczne udowadniają, że część tzw. plastików nie jest, a przynajmniej nie musi być tak groźnymi i niebezpiecznymi dla środowiska, jak to się szeroko przedstawia. W tym przypadku powodem „złej prasy” tworzyw sztucznych są faktycznie przede wszystkim plastiki jednokrotnego wykorzystania, takie jak torebki foliowe, butelki, pudełka, itd., które w istocie mają negatywny wpływ na środowisko, a są dość łatwe do zastąpienia przez naturalne odpowiedniki.

3R w praktyce

Wprowadzenie filozofii 3R w życie jest tak naprawdę dość proste i wymaga jedynie świadomego działania. Wszystko dlatego, że najważniejszą spośród tych trzech zasad jest pierwsze „R” (reduce), czyli ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych Zgodnie z logiką, im czegoś mniej zostanie wytworzone, a następnie kupione, tym mniej trafi na wysypisko i tym mniej trzeba będzie poddawać recyklingowi lub starać się ponownie przetworzyć.

Zastosowanie w praktyce drugiego „R” (reuse), czyli ponownego użycia już wytworzonego produktu może wymagać nieco inwencji twórczej lub po prostu bazowania na pomysłach innych ludzie. Wszystko sprowadza się m.in. do odnawiania starych rzeczy lub nadawania różnym produktom nowej funkcji i dalszego z nich korzystania. W tym drugim przypadku może okazać się, że nawet uszkodzony przedmiot wykorzystany w innej roli stanie się w pełni funkcjonalny i przydatny.

Filozofię 3R dopełnia „R” od recycle, czyli recyklingu. Pod tym pojęciem kryje się proces, w wyniku którego materiał zostaje przetworzony na surowiec, który posłuży do produkcji nowego przedmiotu. Pozytywną informacją jest to, że na świecie jest niewiele materiałów, których nie da się ponownie przetworzyć, gorszą natomiast, że recykling wymaga stworzenia obiektów, które będą odbierały i przetwarzały wyrzucane odpady na surowiec. Ale nawet w tym przypadku my jako użytkownicy możemy wiele zdziałać — wystarczy m.in. wybierać te produkty, które są przyjazne dla środowiska lub tych, które oznaczone są specjalnym symbolem informującym, że można je ponownie przetworzyć.

Tueco — produkty optymalne pod względem ekonimicznym

W świetle obecnej rosnącej świadomości klientów dotyczącej ochrony środowiska filozofia 3R, a w ślad za nią szerokie wykorzystanie produktów TUECO, przynosi korzyści także w wymiarze ekonomicznym. Ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych, dążenie do ich ponownego wykorzystania, a gdy to już nie będzie możliwe ponownego ich przetworzenia, nie tylko pomaga zmniejszyć ilość plastikowych odpadów, oszczędzając tym samym zasoby naturalne, lecz także minimalizuje koszty związane z wyrzucaniem odpadów na wysypiska. Te ostatnie wymagają coraz większych nakładów finansowych, co jest efektem coraz ostrzejszych przepisów dotyczących ochrony środowiska, ale i negatywnej oceny szeroko pojętej opinii publicznej.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, warto świadomie używać tworzyw sztucznych i mieć na uwadze wielokrotne ich wykorzystanie, a te już zużyte przekazywać do odpowiednich centrów recyklingu. W tej sytuacji pełnię swoich zalet prezentują wspomniane produkty TUECO, dzięki którym możemy m.in. korzystać z tworzyw pochodzących z polimerów pozyskiwanych ze źródeł naturalnych (odnawialnych), które podlegają biodegradacji, zwiększać w produktach udział materiałów pochodzących z recyklingu, zastępować dotychczasowe rozwiązania materiałami, które można w bardzo łatwy sposób poddać recyklingowi i oferować produkty bez zbyt szerokiej zawartości PCW.

 

Warto pamiętać o tym, że wiele tworzyw sztucznych jest bardzo trwałych i umożliwia wieloletnią eksploatację, co potwierdzają m.in. zastosowania przemysłowe i elewacje budynków, np. ta z poliwęglanu "bursztynowego" Makrolon na stadionie Baltic Arena. Wykonana ponad dekadę temu, będzie służyła jeszcze przez wiele kolejnych lat. Nie oznacza to, że każdy rodzaj tworzywa sztucznego w 100 proc. można uznać za absolutnie trwały i w pełni neutralny dla środowiska naturalnego – mowa głównie o plastikowych butelkach, torebkach foliowych, itp. – ale to właśnie nasze działanie w tej kwestii i świadome używanie tychże pozwoli ze spokojem myśleć o przyszłości naszej planety.